ស្ថានីយឡស្លដែកនៃឧទ្យានរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា តេជោសែន ឫស្សីត្រឹប មានមនុស្សរស់នៅតាំងពីយុគថ្មរំលីង ២០០០ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជ?

ស្ថានីយឡស្លដែកនៃឧទ្យានរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា តេជោសែន ឫស្សីត្រឹប មានមនុស្សរស់នៅតាំងពីយុគថ្មរំលីង ២០០០ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជ?

ដោយ៖ ផ្នែកបុរាណវត្ថុវិទ្យានៃវិទ្យាស្ថានវប្បធម៌ និងវិចិត្រសិល្បៈ

(បណ្ឌិត ផុន កសិកា លោក ហឿង សុធារស់ លោក ជ័យ រតនា និងកញ្ញា តាកេត ស័កដា)

ទាញយកឯកសារ

1_ផ្នែកបុរាណវត្ថុវិទ្យា_៖_Neolithic_Settlement_at_Reusey_Trep

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*